II Konferencja Międzynarodowa

Dyrektor Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu
doc. dr Zofia Muzyczka
oraz
Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić
na
II Międzynarodową Konferencję Naukową
na temat  

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI – ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ  I UZDOLNIEŃ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH 


organizowaną w dniach 23 - 24 kwietnia 2015 roku
w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Nowym Sączu oraz w Miasteczku Galicyjskim Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu   

Konferencja odbędzie się pod patronatem  
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU JM
prof. dr hab. inż. Zbigniewa ŚLIPKA
 
PROREKTORA PRESZOWSKIEGO UNIWERSYTETU W PRESZOWIE
prof. PhDr. Milana PORTIKA, PhD. i DZIEKANA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO  
Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze  
prof. PhDr. Evy SZÓRÁDOVEJ, CSc.  

Komitet naukowy konferencji:  

dr hab. prof. nadzw. Wojciech Kudyba (Polska) – przewodniczący  
prof. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD. (Słowacja)
prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (Słowacja)
prof. Andrzej Szarek (Polska)  
prof. Krzysztof Tomalski (Polska)
doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. (Słowacja)
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. (Słowacja)
dr hab. prof. nadzw. Barbara Guzik (Polska)
doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD. (Słowacja)
dr hab. prof. nadzw. Anna Klim-Klimaszewska (Polska)
dr hab. prof. nadzw. Henryk Noga (Polska)
dr hab. prof. nadzw. Przemysław Piotrowski (Polska)
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (Słowacja)
doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD. (Słowacja)
dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona (Polska) 

Komitet organizacyjny:
dr Beata Lisowska (Polska) – przewodniczący  
dr Iwona Bugajska-Bigos (Polska)
dr Ewa Jagiełło (Polska)
dr Michał Pulit (Polska)
dr Robert Ślusarek (Polska)
Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D. (Słowacja)  
 mgr Bogusława Gaweł (Polska)
Mgr. Ing. Vladimír Gerka (Słowacja)
mgr Marzena Kiełbasa (Polska)
mgr Mirosława Socha (Polska)  
     
    Celem konferencji jest ukazanie różnych wymiarów i kontekstów inspirowania dzieci, młodzieży i dorosłych w rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień. Wyrażamy nadzieję, że konferencja posłuży aktywizowaniu polskich i zagranicznych środowisk naukowych na rzecz rozwoju w relacjach NAUKA –  PRAKTYKA EDUKACYJNA.    
   W trakcie konferencji przedstawiciele nauki i praktyki edukacyjnej będą prowadzić dyskusje, wymieniać poglądy oraz przedstawiać doświadczenia w następujących obszarach:  problematyka zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w pedagogice, psychologii i sztuce, prawne podstawy wspierania dzieci, młodzieży i osób dorosłych w rozwoju zainteresowań i uzdolnień,   instytucje jako środowiska rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży i osób dorosłych,  dzieci, młodzież i osoby dorosłe jako podmioty zainteresowań pedagogiki zdolności,  praktyczne rozwiązania w zakresie wspierania dzieci, młodzieży i osób dorosłych w rozwoju zainteresowań i uzdolnień.
   Zakres konferencji uwzględnia prezentację wieloaspektowych działań o charakterze naukowym, badawczym i praktycznym w wyżej wymienionych obszarach.      


POBIERZ:

APA - WSKAZÓWKI EDYTORSKIE DLA AUTORÓW.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.doc


Miejsce obrad:

Instytut Pedagogiczny  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Nowym Sączu
ul. Chruślicka 6 33-300 Nowy Sącz 

Miasteczko Galicyjskie Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
ul. Lwowska 266 33-300
Nowy Sącz